Αποστολή Βιογραφικού

  ΦΥΛΛΟ : ΑΡΡΕΝΘΥΛΗ

  ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣΕΓΓΑΜΟΣ

  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ: ΝΑΙΟΧΙ

  ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΝΑΙΟΧΙ

  ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ: ΝΑΙΟΧΙ

  Επισυναψτε την Φωτογραφια σας: